Tôi được phép đăng bao nhiêu tin trên website ?

06-04-2019
 

Nếu bạn đăng tin theo cách Đăng tin không cần đăng ký tài khoản trên website nhadatdongnai.vn (đăng tin vãng lai), bạn chỉ được đăng không quá 3 tin hiển thị trên site.

Nếu bạn đăng tin theo cách Đăng tin bằng tài khoản đã đăng ký trên nhadatdongnai.vn, bạn sẽ được đăng số tin không giới hạn nếu tài khoản của bạn vẫn có quyền đăng tin (tài khoản không bị khóa, tài khoản vẫn còn tiền).

Scroll